Het kennismakingsgesprek is gratis.

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt uitgelegd hoe een sessie verloopt en wat je kan verwachten van deze therapie en van mij als therapeute.

De sessies worden wekelijks of 2 wekelijks gegeven.

Na 3 of 4 afspraken wordt er een tussenevaluatie gemaakt.

Aan het eind van de gehele behandeling volgt er een mondeling en schriftelijk verslag.

De kosten voor een sessie/behandeling van een uur bedraagt: € 65,00 inclusief koffie/thee.

Download hier het Privacyreglement BeeldenPerspectieF
Cookiebeleid