Het kennismakingsgesprek is gratis.

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt uitgelegd hoe een sessie verloopt en wat je kan verwachten van deze therapie en van mij als therapeute.

De sessies worden wekelijks of 2 wekelijks gegeven.

Na 3 of 4 afspraken wordt er een tussenevaluatie gemaakt.

Aan het eind van de gehele behandeling volgt er een mondeling en schriftelijk verslag.

De kosten voor een sessie/behandeling van een uur bedraagt: € 65,00 inclusief koffie/thee.

Als je aanvullend verzekerd bent vergoed uw zorgverzekeraar een deel van de kosten.

Kijk op www.zorgwijzer.nl
of op https://www.de-nfg.nl/vergoedingen.html
Download hier het Privacyreglement BeeldenPerspectieF
Cookiebeleid